Det andra utanförskapet? Om social exkludering på landsbygden

Olof Bäckman och Anders Nilsson 2008

Arbetsrapport 2008 nr.12

Denna rapport ger en kort och översiktlig bild av levnadsförhållanden och utanförskapet orsaker och konsekvenser där jämförelsen mellan landsbygd och stad står i fokus.

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format: Ladda ner Arbetsrapport 2008 nr.12

 

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Arbetsrapport 2008 nr.12

Denna rapport ger en kort och översiktlig bild av levnadsförhållanden och utanförskapet orsaker och konsekvenser där jämförelsen mellan landsbygd och stad står i fokus.

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format: Ladda ner Arbetsrapport 2008 nr.12