Den öppna samordningsmetoden. EU:s samordningsmetod av medlemsländernas välfärdssystem

Jakob Larsson 2008

Arbetsrapport 2008 nr.8

Denna rapport kartlägger EU:s öppna samordningsmetod (Open Method of Coordination,
OMC) som ämnar att genom kontinuerlig rapportering, mätning och rangordning av medlemsländernas politik utifrån gemensamma målsättningar skapa ett ”grupptryck” inför större konvergens. Rapporten argumenterar att EU därigenom har skapat en potentiell drivkraft för att skapa en norm för medlemsländernas välfärdspolitik, med målet av en europeisk social modell.

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format: Ladda ner Arbetsrapport 2008 nr.8

 

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Arbetsrapport 2008 nr.8

Denna rapport kartlägger EU:s öppna samordningsmetod (Open Method of Coordination,
OMC) som ämnar att genom kontinuerlig rapportering, mätning och rangordning av medlemsländernas politik utifrån gemensamma målsättningar skapa ett ”grupptryck” inför större konvergens. Rapporten argumenterar att EU därigenom har skapat en potentiell drivkraft för att skapa en norm för medlemsländernas välfärdspolitik, med målet av en europeisk social modell.

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format: Ladda ner Arbetsrapport 2008 nr.8