Nya teknologiers samhällspåverkan

För att klara globala utmaningar som fattigdom och klimatförändringar behöver vi teknologiska innovationer. Redan idag har mänskligheten blivit alltmer inbäddad i ett teknologiskt ekosystem av bland annat generella teknologier som har påtagliga effekter på vår vardag. Men även små misstag i hur de introduceras och används kan leda till negativ samhällspåverkan. Det här temat försöker förstå denna process.

Samhället kan inte förstås utan att vi förstår hur teknologin påverkar oss. Mänskligheten har gradvis blivit allt mer inbäddad i ett teknologiskt ekosystem som idag är grunden för vårt välstånd och på många sätt definierar den mänskliga erfarenheten. Det förra seklets teknologiska utveck­ling saknar motstycke, och det är troligt att förändringarna under 2000-talet kommer att bli än mer avgörande.

Nya teknologier kan emellertid få problematiska konsekvenser när de introduceras i sam­hället. Redan nu kan vi skönja potentiella sociala problem och risker förknippade med generella teknologier som AI och bio­teknologi. Det är därför av stor vikt att analysera och formulera de nya teknologiernas möjliga samhällspåverkan så att vi i bästa fall kan förebygga problemen eller åtminstone upptäcka dem i ett tidigare skede. 

Här ryms områdena:

  • artificiell intelligens
  • demokratisk legitimitet och AI
  • bioteknologi: risker och möjligheter
  • existentiell risk

Forskningsledare: Moa Bursell och Pontus Strimling

Forskningsprojekt

Forskare

Amanda Hansson
Amanda Hansson
Master i konstvetenskap
Anandi Hattiangadi
Anandi Hattiangadi
Professor i filosofi
Anders Sandberg
Anders Sandberg
Fil. dr. i datavetenskap
Benjamin Gerdes
Benjamin Gerdes
Konstnärlig forskare
Björn Lundgren
Björn Lundgren
Fil. dr. i filosofi
Emma Engström
Emma Engström
Tekn. dr. miljöteknik
Gustaf Arrhenius
Gustaf Arrhenius
VD och professor i praktisk filosofi
Irina Vartanova
Irina Vartanova
Fil.dr. i psykologi
Julia Adler
Julia Adler
Pol.kand. i statsvetenskap
Karim Jebari
Karim Jebari
Fil. dr. i filosofi.
Markus Furendal
Markus Furendal
Fil.dr. i statsvetenskap
Moa Bursell
Moa Bursell
Docent i sociologi och forskningsledare vid Institutet för framtidsstudier
Olle Häggström
Olle Häggström
Professor i matematisk statistik
Pontus Strimling
Pontus Strimling
Docent i nationalekonomi
Sebastian Krakowski
Sebastian Krakowski
Fil. dr., företagsekonomi
Staffan Julén
Staffan Julén
Kommunikationschef, konstnärlig forskare
Hämta fler publikationer 

AI Futures

A blog about the social impact of AI

Kunde inte ladda några bloggposter -- försök igen senare.