Björn Lundgren

Jag är forskare vid Institutet för framtidsstudier. År 2018 disputerade jag vid KTH på en avhandling om etiska och epistemiska utmaningar i informationssamhället. Min forskning rör bland annat frågor rörande information, informationssäkerhet, personlig integritet, anonymitet och AI-teknik. Men jag har även skrivit om frågor rörande metafysik och begreppet social housing.

Just nu leder jag ett projekt om självkörande bilar finansierat av Trafikverket. Projektet hör till Institutets tema: Nya teknologier och mänsklighetens framtid.

Tre nyligen publicerade arbeten:

Publikationer

Projekt