Björn Lundgren

Jag är affilierad forskare vid Institutet för framtidsstudier. Min forskning rör bland annat frågor rörande information, informationssäkerhet, personlig integritet, anonymitet, och AI-teknik. Men jag har även skrivit om frågor rörande beslutstagande under risk, metafysik, och begreppet social housing.

Vid institutet har jag varit verksam i fyra forskningsprojekt. Under 2019-2020 ledde jag ett projekt om självkörande bilar finansierat av Trafikverket och konsultade även åt University of Twente i två EU-projekt (SHERPA och SIENNA) där mitt arbete primärt handlade om etiska riktlinjer för AI och robotar. Under 2021 deltog jag i ett mindre forskningsprojekt (finansierat av Trafikverket) som syftade till att ta fram ett nytt forskningsprogram om Nollvisionen, där mitt bidrag primärt rör frågor om självkörande fordon och ny teknologi.

Några nyligen publicerade arbeten

Publikationer

Projekt