Sebastian Krakowski

Photo: Cato Lein

Jag disputerade vid Universitetet i Genève i februari 2020 med avhandlingen Artificial intelligence in organizations: Strategy and decision making in the digital age. Min forskning kretsar kring samspelet mellan artificiell intelligens (AI) och människa, där jag använder kvantitativa men även konceptuella ansatser för att studera ämnet. Jag tillämpar beteendevetenskapliga perspektiv för att utforska hur människa och AI interagerar och samverkar i organisatoriskt beslutsfattande, med särskilt fokus på vad som föranleder att teknologin anammas och vilka faktorer som bidrar till att den tillämpas framgångsrikt. Mina pågående projekt utforskar organisatoriska sammanhang där AI används i komplext beslutsfattande med syfte att ersätta eller förstärka mänskligt omdöme.

Vid Institutet för framtidsstudier är jag framför allt verksam i projektet Ramverk för att förstå hur artificiell intelligens sprids med syfte att förutsäga spridningen av teknologi som bygger på AI och därigenom uppskatta dess förväntade samhällsmässiga inverkan.

Tre nyligen publicerade arbeten

Publikationer

Projekt