Bild: Unsplash/Claudio Schwarz

Spökplattform: En komplex bild över data, arbete och logistik

Detta konstnärliga forskningsprojekt ämnar synliggöra den för konsumenter ofta osynliga komplexitet som dagens logistiska system består av.

I vårt samtida samhälle är verksamheten inom transportlogistik och intelligent automatiseringsteknik starkt  beroende av vad antropologer nyligen börjat kalla för spökarbete – former av mänskligt arbete som är dolt för allmänheten. Som konsumenter ser vi inte cykelbudets eller lagerarbetarens upplevelse av en livsmedelsapp. Glimtar uppstår t.ex. med drastiska leveransförseningar under den senaste covid-19-krisen. Medierepresentationer av den materiella verkligheten i logistikkedjan saknas i stort, kanske med hänsyn till företagens integritet, eller på grund av en uppfattning att dessa system är ointressanta och långt ifrån de flesta människors vardag.

Detta forskningsprojekt undersöker hur konstnärliga metoder kan bidra till att synliggöra och öka förståelsen för de komplexa och osynliga relationer som bygger vårt moderna och globala logistiksystem, och hur de kan användas för att skapa nya idémässiga och praktiska föreställningar för en mer rättvis och hållbar framtid. 

Professionella och amatörforskare bildar inom projektet en studiecirkel i den svenska folkbildningstraditionen för att utveckla en spökplattform, ett slags mot-estetik. Projektdeltagarna kommer inte bara från
olika akademiska bakgrunder utan inkluderar också synpunkter från till exempel hamnarbetare och
lagersorterare. 

Projektet omfattar utformandet av en samarbetsbaserad programplattform för att generera och dela video-, bild-, text- och ljudinspelningar med Swedish National Computing Infrastructure (SNIC) som lagringsbas. Detta forskningsverktyg ger en gemensam resurs för att synliggöra logiken för globala logistik och för att underlätta alternativa framtida relationer till dessa industrier.

Projektet pågick under 2022–2023 vid Kungliga Konsthögskolan. 

Tidsplan

2025

Projektledare

Benjamin Gerdes Konstnärlig forskare

Projektmedlemmar

Amy Boulton Master i fri konst
Amanda Hansson Master i konstvetenskap

Finansiär

Vetenskapsrådet