Genomfört: Implementering av självkörande bilar – överblick av problem och möjligheter avseende samhälleliga och etiska aspekter

Projektet syftar till att ge en övergripande analys av de utmaningar och möjligheter som implementeringen av självkörande bilar kommer medföra, samt en mer detaljerad analys av något av dessa problem.

Den akademiska och publika diskussionen om självkörande bilar har i stora avseenden fastnat i en diskussion om dilemman i olyckssituationer (ofta exemplifierat av det så kallade ’trolley problemet’). Diskussionen om dessa dilemman är problematisk av flera skäl. Ett av de viktigaste problemen är att diskussionen begränsat uppmärksamheten av flera andra typer av aspekter som är värda att belysa. Det första målet med detta projekt är att ge uppmärksamhet åt sådana problem, genom en överblicksartikel. Utöver etik i kraschsituationer så handlar det bland annat om etiskt körande utanför kraschsituationer, säkerhetsrisker med avseende på hackning och manipulation, värderingsprinciper för att avgöra om självkörande bilar faktiskt är säkrare än relevanta alternativ, utmaningar med avseende på vår personliga integritet, klimatfrågor, miljöfrågor, och hälsoaspekter, påverkan på vår ekonomi, sociala och politiska utmaningar, samt förändrade beteendemönster och mer oväntade effekter.

I projektets andra del kommer någon av dessa problem att ges en mer gedigen analys.

Detta projekt koordineras från Institutet för Framtidsstudier, i samarbete med KTH och Trafikverket, och är finansierat av Trafikverket, som en del av ett forskningsprogram om Nollvisionen.

Tidsplan

2019-2020

Projektledare

Björn Lundgren Fil. dr. i filosofi

Övriga projektmedlemmar

Finansiär

Trafikverket