Julia Adler

Jag är forskningsassistent på Mimercentret för långsiktig framtidsforskning, vilket bland annat innefattar att stötta forskargruppen med planering, administration och genomförande av projektet, budget, litteratursammanställningar och kommunikation. Jag skriver även min masteruppsats i statsvetenskap vid Stockholms universitet inom ramarna för projektet. Förutom detta assisterar jag kommunikationsavdelningen.