Olle Häggström

Jag är professor i matematisk statistik vid Chalmers tekniska högskola och ledamot i såväl Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) som Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Min främsta forskningsmeritering har jag inom sannolikhetsteori och statistisk mekanik. På senare år har jag breddat mina forskningsintressen väsentligt, och arbetar med bland annat tillämpad statistik, filosofi, klimatvetenskap, artificiell intelligens och sociala konsekvenser av framtida teknologier.

Tre nyligen publicerade arbeten

Tre ofta citerade arbeten

Publikationer