Fredrik Jansson

Universitetslektor i matematik/tillämpad matematik

Jag är lektor i matematik/tillämpad matematik på Mälardalens universitet och forskare på Centrum för evolutionär kulturforskning vid Stockholms universitet. Jag studerar mänskligt beteende och dess påverkan av och konsekvenser för samhället genom matematisk modellering. Jag är intresserad av de mekanismer som skapar och formar mänsklig kultur, i vid bemärkelse.

Just nu fokuserar jag särskilt på kulturella system: kultur är inbäddad i kultur, och interaktionerna mellan kulturella drag och hur vi behandlar dessa ger upphov till komplexa mönster, såsom vägberoende, spår av historien och långa perioder av stabilitet som bryts av abrupta språng, och fenomen, såsom erfarenhetsbaserad inlärning, polarisering och filterbubblor.

Jag är med och leder projektet Kulturell evolution i digitala samhällen, där vi studerar framväxten och konsekvenserna av nya teknologier för spridning och bearbetning av information på ett nytt sätt, baserat på evolutionärt tänkande. Hur kommer digitala informationsteknologier att förändra den kulturella evolutionen och vad blir följderna för individer och samhälle? Projektet fokuserar särskilt på framtida utmaningar gällande kunskap och desinformation, polarisering och segregation samt social påverkan och tillit.

Tre nyligen publicerade arbeten

Tre ofta citerade arbeten

Publikationer