Forskare knuten till Institutet för Framtidsstudier

Helen Frowe

Helen Frowe

Fil. dr. i filosofi och Wallenberg Academy Research Fellow

Jag är fil. dr. och Wallenberg Academy Research Fellow, som har inrättat och leder ett nytt forskningscentrum: The Stockholm Centre for the Ethics of War and Peace vid filosofiska institutionen, Stockholms universitet. Läs mer om Helen Frowe.

Nyligen publicerat: