Peter Hedström

Jag är professor vid Institutet för analytisk sociologi vid Linköpings universitet och Senior Research Fellow vid Nuffield College, Oxford. Under 2011-2014 var jag Vd för Institutet för Framtidsstudier och innan dess Official Fellow och Professor vid  Nuffield College, University of Oxford under åren 2003 – 2011.

I min forskning har jag fokuserat på sociala nätverk och deras betydelse för att förklara olika samhälls-fenomen. Samhällsvetenskapliga metodfrågor är ett annat av mina specialområden och jag har varit en drivande kraft bakom den analytiska sociologins utveckling. Nuvarande forskningsprojekt fokuserar bl.a. på segregationsprocesser.

Tre nyligen publicerade arbeten

 • “Causal mechanisms in organization and innovation studies” (with Karl Wennberg).
  Forthcoming in Innovation.
 • “Identifying complex dynamics in social systems: A new methodological approach applied
  to the case of school segregation” (with Viktoria Spaiser, David Sumpter, Kim Jansson,
  and Monica Nordvik). Sociological Methods & Research 44(2): 1-33.
 • “The art of representation: How audience-specific reputations affect success in the
  contemporary art field” (with Gokhan Ertug, Yonghoon Lee, and Tamar Yogev).
  Forthcoming in Academy of Management Journal. 2016. Vol. 59, no 1, 113-134.

Tre ofta citerade arbeten

 • P. Hedström and P. Ylikoski, 2010. “Causal Mechanisms in the Social Sciences”. Annual Review of Sociology 36, 49-67.
 • P. Hedström Dissecting the Social: On the Principles of Analytical Sociology. Cambridge University Press, 2005.
 • P. Hedström and R. Swedberg (eds.) Social Mechanisms: An Analytical Approach to Social Theory.  Cambridge: Cambridge University Press, 1998.