Åsa Burman

Jag är filosofie doktor i praktisk filosofi. Min avhandling Power and Social Ontology handlar om maktbegreppet. År 2007 disputerade jag vid Lunds universitet. Efter disputationen arbetade jag som management konsult på McKinsey & Company samt med samhällsentreprenörskap. Jag arbetar numera som studierektor för grundutbildningen i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. Jag är affilierad forskare vid Institutet för Framtidsstudier.

Jag bedriver forskning inom forskningsfältet social ontologi, vilket rör frågor om samhällets grundvalar. Social ontologi behandlar den sociala verklighetens metafysik, exempelvis genom att försöka förstå hur händelser som den franska revolutionen, entiteter som nationer och företag, och institutioner som privat egendom eller monarki är beskaffade. Ett relaterat område inom detta fält behandlar sociala grupper; Vad skiljer en social grupp från en samling individer? Hur ska vi analysera kollektiv handling? Och kollektivt ansvar?

Just den senare frågan är relevant för det forskningsprojekt ”Individuellt och kollektivt ansvar för diskriminering p.g.a. implicita fördomar” som jag deltagit i vid Institutet för Framtidsstudier. Projektet handlar om vilket moraliskt ansvar, om något, vi har för våra implicita fördomar (eftersom det tycks som att vi varken känner till eller har kontroll över dessa). Projektet var ett samarbete med Katharina Berndt Rasmussen vid Institutet för Framtidsstudier, och finansierades av Jane och Dan Olsson stiftelse.

Tre nyligen publicerade arbeten

  • Bli klar i tid och må bra på vägen: Handbok för doktorander (Natur & Kultur, 2017).
  • ”Social ontologi: Från sedlar och cocktailpartyn till makt och mänskliga rättigheter”, Filosofisk Tidskrift (2018).
  • ”A critique of the status-function account of human rights”, Philosophy of the Social Sciences (fortcoming).

Tre ofta citerade arbeten

  • Power and Social ontology (Bokbox Publications, 2007).
  • ”Hur rättvist är genus?” Tidskrift för politisk filosofi, nr 1, 2002.
  • ”Kan mänskliga rättighetskränkningar ske i det privata?” i antologin Mänskliga rättigheter och religion, Johan Modée och Dan-Erik Andersson (red.) (Liber Förlag, 2011).

Publikationer

Projekt