Jens Rydgren

Jag är professor i sociologi vid Stockholms universitet. Jag forskar främst inom områdena politisk sociologi, etniska relationer samt sociala nätverk. Vid Stockholms universitet leder jag för närvarande två forskningsprojekt; ett där vi följer personer födda 1990 över tid för att se vilken betydelse personliga nätverk och socialt kapital har för deras livschanser, och ett där syftet är att studera variation i radikala högerpartiers väljarstöd över tid och mellan länder.

För mer information, vänligen besök min personliga hemsida: www.jensrydgren.com

Tre nyligen publicerade arbeten:

  • Rydgren, J., Sofi, D. and Hällsten, M. 2013. "Interethnic Friendship, Trust, and Tolerance: Findings from Two North Iraqi Cities." American Journal of Sociology 118(6): 1650-1694.

  • Edling, C., Rydgren, J. and Sandell, R. 2016. "Terrorism, Belief Formation, and Residential Integration: Population Dynamics in the Aftermath of the 2004 Madrid Terror Bombings."  American Behavioral Scientist 60: 1215-1231.

  • Hällsten, M., Edling, C. and Rydgren, J. 2016. "Social Capital, Friendship Networks, and Youth Unemployment." Social Science Research: (kommande).

Tre ofta citerade arbeten:

  • Rydgren, J. 2005. "Is Extreme Right-wing Populism Contagious? Explaining the Emergence of a New Party Family." European Journal of Political Research 44: 413-437.

  • Rydgren, J. 2007. "The Sociology of the Radical Right." Annual Review of Sociology 33: 241-262.

  • Rydgren, J. 2008. "Immigration Sceptics, Xenophobes, or Racists? Radical Right-wing Voting in Six West European Countries." European Journal of Political Research 47:737-765.

 

 

Publikationer

Projekt