Ane Engelstad

Jag är postdoktor i praktisk filosofi vid Universitetet i Bergen. I min forskning visar jag att centrala argument i feministisk epistemologi kan leda fram till nya insikter i politisk filosofi, och att detta har bäring på några av de senaste debatterna kring hur vi ska ta oss han politisk filosofi i vidare mening.

Min doktorsavhandling, "What Does Victim Testimony About Injustice Tell Us About Justice?", fick godkänt utan anmärkning av Prof. Rae Langton och Prof. Anthony Booth vid University of Sussex, våren 2022. Mina handledare var Prof. Corine Besson och Dr. Andrew Chitty. Jag har sedan dess varit verksam vid Manchester Metropolitan University och vid University of Leeds.

För mer information om min forskning, besök min webbplats

Projekt