Emilie Prattico

Tidigare utvecklingschef på We Mean Business.

Min forskning utforskar den roll demokrati spelar i främjandet av klimaträttvisa genom att ta fram en kritik av politisk diskurs som ämnar återställa de moraliska dimensionerna av klimatfrågan. Jag har också ett årtionde av erfarenhet med att jobba med klimat i den privata sektorn och skapa strategier för att påskynda klimatåtgärder som rör policy, business, och rättvisa samt av att utbilda och kommunicera klimaträttvisa till breda publiker.

 Tre nyligen publicerade arbeten