Åsa Wikforss

Telefon: 08-16 21 07

Jag disputerade vid Columbia University, New York, 1996 och är sedan 2008 professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Min forskning ligger i gränsområdet mellan språkfilosofi, medvetandefilosofi och kunskapsteori. Jag har skrivit mycket om språk och mening, särskilt med koppling till språklig kommunikation, och under 2011-2014 var jag projektledare för ett internationellt, tvärvetenskapligt projekt som handlade om mellanmänsklig kommunikation. Projektet var finansierat via European Science Foundation inom ramarna för programmet ”Understanding and Misunderstanding: Cognition, Communication and Culture”.

Just nu har jag ett femårigt forskningsprojekt tillsammans med Kathrin Glüer, finansierat av Vetenskapsrådet. Projektet behandlar grundläggande filosofiska frågor om övertygelser, deras natur och deras roll i mänsklig kognition. Projektet anknyter också till frågor om rationalitet och relationen mellan implicit och explicit kognition.

Jag deltar ofta i olika populärvetenskapliga sammanhang, då jag bland annat pratar om medvetandets natur, relationen mellan tro och vetande och kunskap om det egna jaget.

Tre nyligen publicerade arbeten:

  • “The Insignificance of Transparency”, Externalism, Self-Knowledge, and Skepticism, ed. S. Goldberg, Cambridge: Cambridge University Press (under utgivning).
  • “Experimental Semantics: The Case of Natural Kind Terms” (med Sören Häggqvist), Experimental Philosophy of Language, ed. J. Haukioja, London: Bloomsbury Publishing, 2015.
  • “Extended Belief and Extended Knowledge”, Philosophical Issues 24, 2014.

Tre ofta citerade arbeten:

  • "Against Content Normativity" (with Kathrin Glüer), Mind, 118, 2009.
  • "Self-Knowledge and Knowledge of Content", Canadian Journal of Philosophy, 38, 2008.
  • “Semantic Normativity”. Philosophical Studies 102, 2001.