Katarina Engberg

Fil Dr i freds- och konfliktforskning (Uppsala universitet), Master in Public Administration, MPA, (Kennedy School of Government, Harvard University). Jag har varit ”Fellow” och gästforskare vid Weatherhead Center for International Affairs, WCFIA, Harvard University samt gästforskare vid International Institue for Strategic Studies, IISS, i London. 

Jag är oberoende konsult. Senior rådgivare vid Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps; Associerad senior medarbetare, Utrikespolitiska Institutets Rysslands och Euroasienprogram.

Tidigare har jag arbetat inom statsförvaltningen, tankesmedjor och media. Jag var tidigare departementsråd i Regeringskansliet (Försvarsdepartementet och Statsrådsberedningens Kansli för strategi och framtidsfrågor samt EU-kansliet). Fokus i arbetet har varit långsiktig och strategisk planering samt säkerhets och försvarspolitik.

Jag är medlem av EU:s och OECD:s nätverk för strategisk framsyn.

Mina forskningsintressen är: Metod för och innehåll i strategisk planering och framtidsstudier.

Exempel på publikationer: