Tekniken & människan
Den tekniska utveckligen går snabbt idag och kan påverka våra liv och vår hälsa på radikala sätt. Hur kan vi bäst använda den och vari ligger riskerna?

Utvecklingen av nya teknologier förändrar kontinuerligt våra liv på många olika sätt. Det ses som troligt att de förändringar som nya teknologier kan föra med sig under 2000-talet kommer att bli mer avgörande för vårt sätt att leva än de gjorde som kom under 1900-talet. Att följa utvecklingen av nya teknologier är därför av stor vikt när vi försöker förstå hur vi idag formar vår framtid.

Kombinationen av stora mängder information (big data), kraftfulla datorer och artificiell intelligens (AI) öppnar för mängder av möjligheter som kan påverka alla delar av våra liv – hur vi arbetar, transporterar oss, tar hand om våra hem eller sköter vår hälsa. Nya teknologier kan också användas för att justera våra fysiska, kognitiva och affektiva förmågor som människor.

En del av vår forskning på området handlar om hur IT kan användas i vården, för att hjälpa människor till bättre hälsa och se till att vårdinsatser når ut jämlikt i befolkningen. Men vi funderar också på hur vi bör förhålla oss till utveckling och användning av nya teknologier. Vi vet redan att användning av ny teknologi kan leda till förändringar som inte är alla till gagn, och i vissa fall till och med utgöra ett hot mot vår existens. Hur ska vi se på eventuella risker med teknologier, och hur kan vi ens räkna på dem?

Forskare

Björn Lundgren
Björn Lundgren
Fil. dr. i filosofi
Emma Engström
Emma Engström
Tekn. dr. miljöteknik
Gustaf Arrhenius
Gustaf Arrhenius
VD och Professor i praktisk filosofi
Irina Vartanova
Irina Vartanova
Fil.dr. i psykologi
Karim Jebari
Karim Jebari
Fil. dr. i filosofi.
Moa Bursell
Moa Bursell
Forskare i sociologi och forskningsledare vid Institutet för framtidsstudier
Niels Selling
Niels Selling
Fil. dr. i statsvetenskap
Olle Häggström
Olle Häggström
Professor i matematisk statistik
Pontus Strimling
Pontus Strimling
Docent i nationalekonomi
Sebastian Krakowski
Sebastian Krakowski
Fil. dr., företagsekonomi

Forskningsprojekt

Hämta fler publikationer 

AI Futures

A blog about the social impact of AI

Kunde inte ladda några bloggposter -- försök igen senare.