Forskare knuten till Institutet för Framtidsstudier

Maja Fjaestad

Maja Fjaestad

Tekn. Dr., Lektor

Jag är samhällspolitisk chef på Kommunal och lektor på KTH. Närmast kommer jag från Statsrådsberedningen där jag arbetat som statssekreterare i strategi– och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete. Jag har i många år verkat som forskare vid Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö på KTH och även varit gästforskare vid Max Planck institute for the History of Science i Berlin, departementssekreterare vid Näringsdepartementet samt politisk sakkunnig i energifrågor hos energiminister Mona Sahlin.

Min forskning har i huvudsak handlat om skärningslinjen teknik/samhälle/värderingar. En utgångspunkt har varit att teknik aldrig är autonom, utan behöver förstås i en politisk och samhällelig kontext. Mina fallstudier har i regel hämtats från det energihistoriska fältet.

Tre nyligen publicerade arbeten:

  • Maja Fjæstad & Thomas Kaiserfeld, ”Det tomma Ingenjörshuset: Sociala processer, historiska händelser och ingenjörernas professionalitet” in Wormbs & Kaiserfeld (ed): Med varm hand: Texter tillägnade Arne Kaijser (Stockholm, 2015).
  • Maja Fjaestad, “Ingenjörerna och miljön. Profession och debatt i Svenska teknologföreningen 1965–1972”.  Scandia 2016:1.
  • Maja Fjæstad, “Fast breeder reactors in Sweden – vision and reality”, Technology and Culture 56(2015):1, p. 86-114.

Tre ofta citerade arbeten:

  • Maja Fjæstad, “Fast breeder reactors in Sweden – vision and reality”, Technology and Culture 56(2015):1, p. 86-114.
  • Maja Fjaestad, “Winds of time: Lessons from Utö in the Stockholm Archipelago”, 1990–2001, Energy Policy 62(2013): November, p. 124-130.
  • Maja Fjæstad, Visionen om outtömlig energi: bridreaktorn i svensk kärnkraftshistoria 1945-80 (Diss. Hedemora, 2010).