Maja Fjaestad

Jag är statssekreterare hos socialminister Lena Hallengren och docent från KTH. Jag har tidigare arbetat på bland annat Statsrådsberedningen där jag var statssekreterare i strategi– och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete. Jag har i många år verkat som forskare vid Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö på KTH och även varit gästforskare vid Max Planck institute for the History of Science i Berlin, departementssekreterare vid Näringsdepartementet samt politisk sakkunnig i energifrågor hos energiminister Mona Sahlin.

Min forskning har i huvudsak handlat om skärningslinjen teknik/samhälle/värderingar. En utgångspunkt har varit att teknik aldrig är autonom, utan behöver förstås i en politisk och samhällelig kontext. Mina fallstudier har i regel hämtats från det energihistoriska fältet.

Tre nyligen publicerade arbeten

  • Maja Fjæstad & Thomas Kaiserfeld, ”Det tomma Ingenjörshuset: Sociala processer, historiska händelser och ingenjörernas professionalitet” in Wormbs & Kaiserfeld (ed): Med varm hand: Texter tillägnade Arne Kaijser (Stockholm, 2015).
  • Maja Fjaestad, “Ingenjörerna och miljön. Profession och debatt i Svenska teknologföreningen 1965–1972”.  Scandia 2016:1.
  • Maja Fjæstad, “Fast breeder reactors in Sweden – vision and reality”, Technology and Culture 56(2015):1, p. 86-114.

Tre ofta citerade arbeten

  • Maja Fjæstad, “Fast breeder reactors in Sweden – vision and reality”, Technology and Culture 56(2015):1, p. 86-114.
  • Maja Fjaestad, “Winds of time: Lessons from Utö in the Stockholm Archipelago”, 1990–2001, Energy Policy 62(2013): November, p. 124-130.
  • Maja Fjæstad, Visionen om outtömlig energi: bridreaktorn i svensk kärnkraftshistoria 1945-80 (Diss. Hedemora, 2010).