Artiklar i Framtider nr 3/2006

Tema: Sveriges nya geografi 2006

I detta nummer används geografiska perspektiv för att ge en bild av samhällets förändring. Den tekniska utvecklingen har skapat nya möjligheter och flera förändringar.

Innehåll

 

 

  • Sveriges nya geografi
   Erik Westholm

 

  • Statlig service på reträtt? En studie av statens nya geografi
   Daniel Brandt och Erik Westholm

 

  • Hur kan trenden brytas? Ett regionalt perspektiv på befolkningsutvecklingen till 2025
   Jan Amcoff

 

  • Nätverksstyrning - statens sätt att reformera kommunsverige
   Markus Gossas

 

  • Rörlighetens omvandling. Svenska ungdomars resor och virtuella kommunikation
   Lotta Frändberg, Eva Thulin och Bertil Vilhelmson

 

  • Ett kreativt samhälle
   Torbjörn Lundqvist

 

  • Rapporter och recensioner

 


De senaste årens nummer går att ladda ner som pdf-filer. Det går också bra att beställa äldre nummer.
Äldre nummer än 1 år tillbaka är gratis, för 5 ex eller fler tillkommer portokostnader.
Beställning

I detta nummer används geografiska perspektiv för att ge en bild av samhällets förändring. Den tekniska utvecklingen har skapat nya möjligheter och flera förändringar.

Innehåll

 

 

  • Sveriges nya geografi
   Erik Westholm

 

  • Statlig service på reträtt? En studie av statens nya geografi
   Daniel Brandt och Erik Westholm

 

  • Hur kan trenden brytas? Ett regionalt perspektiv på befolkningsutvecklingen till 2025
   Jan Amcoff

 

  • Nätverksstyrning - statens sätt att reformera kommunsverige
   Markus Gossas

 

  • Rörlighetens omvandling. Svenska ungdomars resor och virtuella kommunikation
   Lotta Frändberg, Eva Thulin och Bertil Vilhelmson

 

  • Ett kreativt samhälle
   Torbjörn Lundqvist

 

  • Rapporter och recensioner

 


De senaste årens nummer går att ladda ner som pdf-filer. Det går också bra att beställa äldre nummer.
Äldre nummer än 1 år tillbaka är gratis, för 5 ex eller fler tillkommer portokostnader.
Beställning