Artiklar i Framtider nr 4/2006

Tema: Kontrollsamhället 2006

Med den nya tekniken ökar olika aktörers förmåga att kontrollera allt fler aspekter av våra aktiviteter. Detta  nummer har kontroll- och övervakningssamhället som huvudtema.

Innehåll

 

 

  • Ett lyckligt liv i guldfiskskålen
   Ola Larsmo

 

  • Det hotande övervakningssamhället
   Janne Flyghed

 

  • Det vakande öga - kontrollsamhällets paradoxer
   James W.E. Sheptycki

 

  • Global migration - från hot till möjlighet
   Joakim Palme

 

  • Finansmarknaden och den "synliga handen" efter kommunismens fall
   Mikael Lönnborg och Mikael Olsson

 

  • Rapporter och recensioner

 


De senaste årens nummer går att ladda ner som pdf-filer. Det går också bra att beställa äldre nummer.
Äldre nummer än 1 år tillbaka är gratis, för 5 ex eller fler tillkommer portokostnader.
Beställning

Med den nya tekniken ökar olika aktörers förmåga att kontrollera allt fler aspekter av våra aktiviteter. Detta  nummer har kontroll- och övervakningssamhället som huvudtema.

Innehåll

 

 

  • Ett lyckligt liv i guldfiskskålen
   Ola Larsmo

 

  • Det hotande övervakningssamhället
   Janne Flyghed

 

  • Det vakande öga - kontrollsamhällets paradoxer
   James W.E. Sheptycki

 

  • Global migration - från hot till möjlighet
   Joakim Palme

 

  • Finansmarknaden och den "synliga handen" efter kommunismens fall
   Mikael Lönnborg och Mikael Olsson

 

  • Rapporter och recensioner

 


De senaste årens nummer går att ladda ner som pdf-filer. Det går också bra att beställa äldre nummer.
Äldre nummer än 1 år tillbaka är gratis, för 5 ex eller fler tillkommer portokostnader.
Beställning