Segregation och utsatthet för egendomsbrott. Betydelsen av bostadsområdets resurser och individuella riskfaktorer

Felipe Estrada och Anders Nilsson 2006

Arbetsrapport 2006 nr.5

Studien undersöker i vilken mån risken att utsättas för brott hänger samman med individ och hushållsegenskaper, respektive områdesförhållanden och skillnader i var man bor.
Baserat på intervjuundersökningar och registeruppgifter om bostadsområden visar resultaten att olika förhållanden har betydelse för olika typer av egendomsbrott: bostadbrott med resursbrister i områden, fordonsrelaterade brott med individ- och boendeförhållanden.

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format: Ladda ner Arbetsrapport 2006 nr.5

Det går även att beställa rapporten i tryckt format, pris: 46 kr (porto inkluderat)
Om du önskar beställa rapporten mot faktura, kontakta [email protected]

Pris: 46 kr (inkl porto)
Lägg i varukorg
pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner
Pris: 46 kr (inkl porto)
Lägg i varukorg

Arbetsrapport 2006 nr.5

Studien undersöker i vilken mån risken att utsättas för brott hänger samman med individ och hushållsegenskaper, respektive områdesförhållanden och skillnader i var man bor.
Baserat på intervjuundersökningar och registeruppgifter om bostadsområden visar resultaten att olika förhållanden har betydelse för olika typer av egendomsbrott: bostadbrott med resursbrister i områden, fordonsrelaterade brott med individ- och boendeförhållanden.

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format: Ladda ner Arbetsrapport 2006 nr.5

Det går även att beställa rapporten i tryckt format, pris: 46 kr (porto inkluderat)
Om du önskar beställa rapporten mot faktura, kontakta [email protected]