Bostadsbidrag och trångboddhet. Har 1997 års bostadsbidragsreform förbättrat bostadssituationen för barnen?

Cecilia Enström Öst 2006

Arbetsrapport 2006 nr.13

Syftet med rapporten är att undersöka om 1997 års bostadsbidragsreform har haft effekter på andelen trångbodda bidragshushåll, alltså huruvida hushåll med barn anpassat sig till minskningen i bostadsbidrag genom att minska sin bostadskonsumtion så att de tenderar att flytta in i trångboddhet under den tiden som de får bostadsbidrag. Resultaten visar att ytrestriktionen har ökat andelen familjer som väljer detta tillvägagångssätt med drygt 40 procent.

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format: Ladda ner Arbetsrapport 2006 nr.13

Det går även att beställa rapporten i tryckt format, pris: 46 kr (porto inkluderat)
Om du önskar beställa rapporten mot faktura, kontakta [email protected]

Pris: 46 kr (inkl porto)
Lägg i varukorg
pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner
Pris: 46 kr (inkl porto)
Lägg i varukorg

Arbetsrapport 2006 nr.13

Syftet med rapporten är att undersöka om 1997 års bostadsbidragsreform har haft effekter på andelen trångbodda bidragshushåll, alltså huruvida hushåll med barn anpassat sig till minskningen i bostadsbidrag genom att minska sin bostadskonsumtion så att de tenderar att flytta in i trångboddhet under den tiden som de får bostadsbidrag. Resultaten visar att ytrestriktionen har ökat andelen familjer som väljer detta tillvägagångssätt med drygt 40 procent.

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format: Ladda ner Arbetsrapport 2006 nr.13

Det går även att beställa rapporten i tryckt format, pris: 46 kr (porto inkluderat)
Om du önskar beställa rapporten mot faktura, kontakta [email protected]