The study pace among college students before and after a student aid reform: some Swedish results

Daniel Avdic, Marie Gartell 2011

Arbetsrapport 2011 nr. 7

År 2001 reformerades det svenska studiemedelssystemet på flera punkter: studiebidraget ökade, studenterna kunde arbeta mer utan att rätten till studiemedel påverkades, och återbetalningsreglerna för studielånet skärptes. I den här rapporten studerar vi om studietakten (mätt som antal tagna poäng per termin) för högskolestudenter har påverkats som en följd av reformen. Vi finner att studietakten har ökat för individer från akademiska hem, medan studietakten är oförändrad för studenter med en svag akademisk bakgrund. Med andra ord, den relativa studietakten har minskat för individer med en svag akademisk bakgrund. De skilda resultaten för studenter från dessa olika bakgrundskategorier verkar vara relaterade till en förändrad allokering av studenternas tid mellan studier och arbete efter införandet av de nya studiemedelsreglerna. Rapporten är ett resultat av ett forskningsprojekt på Institutet som finansierats med medel från IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering).

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format: Ladda ner Arbetsrapport 2011 nr.7

 

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Arbetsrapport 2011 nr. 7

År 2001 reformerades det svenska studiemedelssystemet på flera punkter: studiebidraget ökade, studenterna kunde arbeta mer utan att rätten till studiemedel påverkades, och återbetalningsreglerna för studielånet skärptes. I den här rapporten studerar vi om studietakten (mätt som antal tagna poäng per termin) för högskolestudenter har påverkats som en följd av reformen. Vi finner att studietakten har ökat för individer från akademiska hem, medan studietakten är oförändrad för studenter med en svag akademisk bakgrund. Med andra ord, den relativa studietakten har minskat för individer med en svag akademisk bakgrund. De skilda resultaten för studenter från dessa olika bakgrundskategorier verkar vara relaterade till en förändrad allokering av studenternas tid mellan studier och arbete efter införandet av de nya studiemedelsreglerna. Rapporten är ett resultat av ett forskningsprojekt på Institutet som finansierats med medel från IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering).

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format: Ladda ner Arbetsrapport 2011 nr.7