Utanförskap

Susanne Alm, Olof Bäckman, Anna Gavanas, Anders Nilsson 2011

Dialogos förlag, Institutet för Framtidsstudier, Stockholm, 2011, 378 s.
ISBN: 978-91-7504-242-8

Sverige är ett av världens rikaste länder, men levnadsvillkoren ser väldigt olika ut för människor också här.
De sociala skillnaderna mellan olika grupper har också ökat på senare år och fler människor har ”hamnat utanför”.
Författarna i denna bok ger ett flertal perspektiv på utanförskap i dagens samhälle.
Läs även artikel om antologin

Innehåll

 

  1. Inledning: Perspektiv på utanförskap
   Susanne Alm, Olof Bäckman, Anna Gavanas och Anders Nilsson

 

  1. Fattig och rik i Sverige
   Johan Fritzell

 

  1. Vad händer med socialbidragstagarna?
   Åke Bergmark och Olof Bäckman

 

  1. Att få fotfäste på arbetsmarknaden
   Olof Bäckman

 

  1. Informella arbetsmarknader
   Anna Gavanas

 

  1. Social exkludering i ett livsförloppsperspektiv
   Olof Bäckman och Anders Nilsson

 

  1. "Ung och utanför"
   Olof Bäckman och Anders Nilsson

 

  1. Segregation och social tillit
   Johan Fritzell och Per Strömblad

 

  1. Framtidstro - spelar det roll var man bor?
   Susanne Alm och Lars Brännström

 

  1. Fattigdom, segregation och brott
   Felipe Estrada och Anders Nilsson

 

  1. Att bekämpa barnfattigdom
   Olof Bäckman och Tommy Ferrarini

 

  1. Vräkningar i Stockholm
   Lena Eriksson

 

  1. Europas kamp mot social exkludering
   Renate Minas

 

  1. Den sociala dimensionens framtid i EU
   Hrvoje Kap och Joakim Palme

 


En bok i Serie framtider, ett samarbete mellan Institutet för Framtidsstudier och Dialogos förlag. Boken kan beställas på Dialogos förlag.

Dialogos förlag, Institutet för Framtidsstudier, Stockholm, 2011, 378 s.
ISBN: 978-91-7504-242-8

Sverige är ett av världens rikaste länder, men levnadsvillkoren ser väldigt olika ut för människor också här.
De sociala skillnaderna mellan olika grupper har också ökat på senare år och fler människor har ”hamnat utanför”.
Författarna i denna bok ger ett flertal perspektiv på utanförskap i dagens samhälle.
Läs även artikel om antologin

Innehåll

 

  1. Inledning: Perspektiv på utanförskap
   Susanne Alm, Olof Bäckman, Anna Gavanas och Anders Nilsson

 

  1. Fattig och rik i Sverige
   Johan Fritzell

 

  1. Vad händer med socialbidragstagarna?
   Åke Bergmark och Olof Bäckman

 

  1. Att få fotfäste på arbetsmarknaden
   Olof Bäckman

 

  1. Informella arbetsmarknader
   Anna Gavanas

 

  1. Social exkludering i ett livsförloppsperspektiv
   Olof Bäckman och Anders Nilsson

 

  1. "Ung och utanför"
   Olof Bäckman och Anders Nilsson

 

  1. Segregation och social tillit
   Johan Fritzell och Per Strömblad

 

  1. Framtidstro - spelar det roll var man bor?
   Susanne Alm och Lars Brännström

 

  1. Fattigdom, segregation och brott
   Felipe Estrada och Anders Nilsson

 

  1. Att bekämpa barnfattigdom
   Olof Bäckman och Tommy Ferrarini

 

  1. Vräkningar i Stockholm
   Lena Eriksson

 

  1. Europas kamp mot social exkludering
   Renate Minas

 

  1. Den sociala dimensionens framtid i EU
   Hrvoje Kap och Joakim Palme

 


En bok i Serie framtider, ett samarbete mellan Institutet för Framtidsstudier och Dialogos förlag. Boken kan beställas på Dialogos förlag.