Utopia becoming Dystopia?

Per Adman och Per Strömblad 2011

Analyzing political trust among immigrants in Sweden

Arbetsrapport 2011 nr. 10

En sund demokrati kräver kritiska medborgare. Men hur påverkas förtroendet för samhällets institutioner av erfarenheter och förväntningar? Denna studie visar att människor som invandrat från länder med utbredd korruption har en större tilltro till svenska politiska institutioner och myndigheter. Förtroendet för det politiska systemet minskar visserligen bland dem som tillbringat längre tid i Sverige. Men detta tycks bero på att man utvecklar en mer realistisk  – eller mindre utopisk – syn på den svenska demokratins kvalitet.

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format: Arbetsrapport 2011 nr.10

 

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Analyzing political trust among immigrants in Sweden

Arbetsrapport 2011 nr. 10

En sund demokrati kräver kritiska medborgare. Men hur påverkas förtroendet för samhällets institutioner av erfarenheter och förväntningar? Denna studie visar att människor som invandrat från länder med utbredd korruption har en större tilltro till svenska politiska institutioner och myndigheter. Förtroendet för det politiska systemet minskar visserligen bland dem som tillbringat längre tid i Sverige. Men detta tycks bero på att man utvecklar en mer realistisk  – eller mindre utopisk – syn på den svenska demokratins kvalitet.

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format: Arbetsrapport 2011 nr.10