Förlorad kontroll – den ifrågasatta framstegstanken

Bernt Skovdahl 2010

En bok om framstegstanke, modernisering, drömmen om människans herravälde över naturen och världshistoriens kris.

Under de första decennierna efter andra världskriget blomstrade en vetenskaps- och teknikoptimistisk framstegstanke som därefter på olika sätt har ifrågasatts och försvagats.

Det som är på väg att försvinna är den övergripande tolkningen av det förflutna som en universell framstegshistoria, under vilken människans förmåga till rationell, kunskapsbaserad kontroll över naturen och sitt eget samhälle skulle ha ökat.

Tilltron till människans förmåga att kontrollera, förutse och styra förhållanden i naturen har till stor del försvunnit eftersom det har visat sig bygga på ohållbara utgångspunkter.

Den traditionellt konstruerade världshistoria, där framstegen har ägt rum, utgick från ett perspektiv som i vår globaliserade värld ter sig inskränkt europeiskt. Hur får vi fram nya, på samma gång realistiska och optimistiska perspektiv idag när globaliseringsrörelsen skär rakt igenom världens två största nationer, den kinesiska och den indiska?

Innehåll
Inledning
Framtiden på jorden
Framstegstanken
Moderniseringen - framsteg eller maktövergrepp?
Postmodernismen i det sena nittonhundratalets debatt
Drömmen om människans herravälde över naturen
Avslutning

Detta är den första boken i Serie framtider, ett samarbete mellan Institutet för Framtidsstudier och Dialogos förlag. Boken kan beställas via Dialogos förlag (ca pris: 210 kr).

En bok om framstegstanke, modernisering, drömmen om människans herravälde över naturen och världshistoriens kris.

Under de första decennierna efter andra världskriget blomstrade en vetenskaps- och teknikoptimistisk framstegstanke som därefter på olika sätt har ifrågasatts och försvagats.

Det som är på väg att försvinna är den övergripande tolkningen av det förflutna som en universell framstegshistoria, under vilken människans förmåga till rationell, kunskapsbaserad kontroll över naturen och sitt eget samhälle skulle ha ökat.

Tilltron till människans förmåga att kontrollera, förutse och styra förhållanden i naturen har till stor del försvunnit eftersom det har visat sig bygga på ohållbara utgångspunkter.

Den traditionellt konstruerade världshistoria, där framstegen har ägt rum, utgick från ett perspektiv som i vår globaliserade värld ter sig inskränkt europeiskt. Hur får vi fram nya, på samma gång realistiska och optimistiska perspektiv idag när globaliseringsrörelsen skär rakt igenom världens två största nationer, den kinesiska och den indiska?

Innehåll
Inledning
Framtiden på jorden
Framstegstanken
Moderniseringen - framsteg eller maktövergrepp?
Postmodernismen i det sena nittonhundratalets debatt
Drömmen om människans herravälde över naturen
Avslutning

Detta är den första boken i Serie framtider, ett samarbete mellan Institutet för Framtidsstudier och Dialogos förlag. Boken kan beställas via Dialogos förlag (ca pris: 210 kr).