Sociala rättigheter och migration: Det svenska pensionssystemet i internationella situationer 1946-1993

Peter Johansson 2010

Arbetsrapport 2010 nr.15

I studien undersöks historiskt hur Sveriges riksdag har reglerat rätten för svenska och
utländska medborgare att tillgå och exportera pensionsförmåner i enlighet med svensk
pensionslagstiftning. Bland annat framkommer slutsatsen att rättighetsutvecklingen för såväl svenska som utländska medborgare har varit beroende av förmånernas finansieringsform och att det internationella samarbetet spelat roll för rättighetsutvecklingen.

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format: Ladda ner Arbetsrapport 2010 nr.15

 

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Arbetsrapport 2010 nr.15

I studien undersöks historiskt hur Sveriges riksdag har reglerat rätten för svenska och
utländska medborgare att tillgå och exportera pensionsförmåner i enlighet med svensk
pensionslagstiftning. Bland annat framkommer slutsatsen att rättighetsutvecklingen för såväl svenska som utländska medborgare har varit beroende av förmånernas finansieringsform och att det internationella samarbetet spelat roll för rättighetsutvecklingen.

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format: Ladda ner Arbetsrapport 2010 nr.15