Har kvinnor och män blivit mer jämnt fördelade över yrken, organisationer och arbetsplatser i Sverige under perioden 1990-2003?

Johanna Kumlin 2010

Arbetsrapport 2010 nr.8

Syftet med studien är att beskriva utvecklingen i fördelningen av kvinnor och män över yrken, organisationer och arbetsplatser på den svenska arbetsmarknaden under perioden 1990 till 2003, med fokus på arbetsplatsnivå. Sammanfattningsvis visar analyserna att de politiska målen att könsintegrera den svenska arbetsmarknaden inte har realiserats då nivån på könssegregeringen har varit relativt oförändrad under perioden och är på hög nivå år 2003.

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format:  Ladda ner Arbetsrapport 2010 nr.8

 

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Arbetsrapport 2010 nr.8

Syftet med studien är att beskriva utvecklingen i fördelningen av kvinnor och män över yrken, organisationer och arbetsplatser på den svenska arbetsmarknaden under perioden 1990 till 2003, med fokus på arbetsplatsnivå. Sammanfattningsvis visar analyserna att de politiska målen att könsintegrera den svenska arbetsmarknaden inte har realiserats då nivån på könssegregeringen har varit relativt oförändrad under perioden och är på hög nivå år 2003.

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format:  Ladda ner Arbetsrapport 2010 nr.8