Frivillig barnlöshet

Kristina Engwall, Helen Peterson 2010

Barn eller inte barn? Det är en fråga som de flesta någon gång tar ställning till. Några vill ha barn, men blir inte gravida. Andra bestämmer sig för att inte skaffa barn - de väljer frivillig barnlöshet. Det är om de barnfria som denna antologi handlar - den första vetenskapliga studien av frivillig barnlöshet som gjorts i Sverige.

Frivillig barnlöshet handlar om ett individuellt val, men även om samhälleliga förutsättningar för ett sådant beslut. De nordiska länderna har en politisk ambition att underlätta kombinationen yrkesarbete och föräldraskap. Frågan är hur ett sådant "barnvänligt" samhälle påverkar dem som väljer att vara barnfria.

Barnfrihet är ett ämne som utmanar våra föreställningar om vad som är normalt, naturligt och ett meningsfullt liv. Med exempel hämtade från Sverige, Norge och Finland diskuteras frivillig barnlöshet utifrån en rad olika perspektiv. Ökar eller minskar barnfriheten i de nordiska länderna? Varför väljer man att inte skaffa barn?

Innehållsförteckning
1. Barnfri i ett barnvänligt samhälle
2. Barnlöshet i siffror
3. Internationell forskning om barnlöshet
4. Bilden av frivillig barnlöshet i media
5. Frivilligt barnlösa kvinnor i Finland
6. Frivilligt barnlös i Norge
7. Pronatalistisk press eller ökande acceptans?
8. Barns plats i barnfrias liv
9. Barnfria män i Sverige
10. Nära pappor och distanserade män
11. Frivillig barnlöshet i nordiska länder - avslutande diskussion

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 185 kr inklusive porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

Barn eller inte barn? Det är en fråga som de flesta någon gång tar ställning till. Några vill ha barn, men blir inte gravida. Andra bestämmer sig för att inte skaffa barn - de väljer frivillig barnlöshet. Det är om de barnfria som denna antologi handlar - den första vetenskapliga studien av frivillig barnlöshet som gjorts i Sverige.

Frivillig barnlöshet handlar om ett individuellt val, men även om samhälleliga förutsättningar för ett sådant beslut. De nordiska länderna har en politisk ambition att underlätta kombinationen yrkesarbete och föräldraskap. Frågan är hur ett sådant "barnvänligt" samhälle påverkar dem som väljer att vara barnfria.

Barnfrihet är ett ämne som utmanar våra föreställningar om vad som är normalt, naturligt och ett meningsfullt liv. Med exempel hämtade från Sverige, Norge och Finland diskuteras frivillig barnlöshet utifrån en rad olika perspektiv. Ökar eller minskar barnfriheten i de nordiska länderna? Varför väljer man att inte skaffa barn?

Innehållsförteckning
1. Barnfri i ett barnvänligt samhälle
2. Barnlöshet i siffror
3. Internationell forskning om barnlöshet
4. Bilden av frivillig barnlöshet i media
5. Frivilligt barnlösa kvinnor i Finland
6. Frivilligt barnlös i Norge
7. Pronatalistisk press eller ökande acceptans?
8. Barns plats i barnfrias liv
9. Barnfria män i Sverige
10. Nära pappor och distanserade män
11. Frivillig barnlöshet i nordiska länder - avslutande diskussion

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 185 kr inklusive porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.