Amazonia – den framtida värld där kvinnor styr

Arne Jernelöv 2010

Det som förr brukade kallas kvinnoemancipation är en mer än sekellång megatrend av minst samma styrka och med lika stora konsekvenser som t.ex. urbaniseringen. Boken lyfter de trender som tillsammans leder vår värld till ett minskat förtryck mot kvinnor - som i förlängningen leder till Amazonia. Även där vi idag ser extrema former av kvinnoförtryck denna process i längden ge kvinnor en starkare ställning, menar författaren.

Innhållsförteckning
Inledning
Kvinnoemancipationens historia och geografi
Manligt och kvinnligt vid olika tider och på några skilda platser
Försvagade mekanismer för förtyck och kontroll: Råstyrka som maktmedel; Barnafödande; Legala, sociala och kulturella spärrar
Utbildning
Löner och jobb
Rikedom och makt
Politisk makt
Könsselektiva aborter
Jämvikt och jämställdhet
Kvinnors politiska preferenser jämfört med mäns
Problematisera!
Slutkommentar och förbehåll

Skriften innehåller en svensk och en engelsk version.

Rapporten finns inte längre att beställa.

Det som förr brukade kallas kvinnoemancipation är en mer än sekellång megatrend av minst samma styrka och med lika stora konsekvenser som t.ex. urbaniseringen. Boken lyfter de trender som tillsammans leder vår värld till ett minskat förtryck mot kvinnor - som i förlängningen leder till Amazonia. Även där vi idag ser extrema former av kvinnoförtryck denna process i längden ge kvinnor en starkare ställning, menar författaren.

Innhållsförteckning
Inledning
Kvinnoemancipationens historia och geografi
Manligt och kvinnligt vid olika tider och på några skilda platser
Försvagade mekanismer för förtyck och kontroll: Råstyrka som maktmedel; Barnafödande; Legala, sociala och kulturella spärrar
Utbildning
Löner och jobb
Rikedom och makt
Politisk makt
Könsselektiva aborter
Jämvikt och jämställdhet
Kvinnors politiska preferenser jämfört med mäns
Problematisera!
Slutkommentar och förbehåll

Skriften innehåller en svensk och en engelsk version.

Rapporten finns inte längre att beställa.