Artiklar i Framtider nr 1/2010

Tema: Fattigdom 2010

För tio år sedan enades EU:s stats- och regeringschefer om att fattigdomen i unionen skulle vara borta senast år 2010. Detta har inte lyckats. Med anledning av att EU utnämnt 2010 till det europeiska året för bekämpning av fattigdom har detta nummer tema fattigdom. Ladda ner numret längre ner på den här sidan.

 Innehåll

 

 

  • Fattigdom i ett globalt perspektiv
   Stefan de Vylder

 

  • Mikrofinansiering – ineffektivt botemedel eller universalmedicin?
   Ranjula Bali Swain

 

  • Europeiska året för bekämpning av fattigdom
   Renate Minas

 

  • Inför morgondagens sociala Europa
   Hrvoje Kap och Joakim Palme 

 

  • Vem är fattig i Sverige?
   Björn Halleröd

 

  • Den fattige konsumenten
   Torbjörn Hjort

 

  • Fattigdom och brott – från förklaring till bortförklaring?
   Felipe Estrada och Anders Nilsson

 

  • Varför så tyst om framtidens genusordningar?
   Livia Johannesson

 


Ladda ner Framtider nr 1.2010.

De senaste årens nummer går att ladda ner som pdf-filer. Det går också bra att beställa äldre nummer.
Äldre nummer än 1 år tillbaka är gratis, för 5 ex eller fler tillkommer portokostnader.
Beställning

För tio år sedan enades EU:s stats- och regeringschefer om att fattigdomen i unionen skulle vara borta senast år 2010. Detta har inte lyckats. Med anledning av att EU utnämnt 2010 till det europeiska året för bekämpning av fattigdom har detta nummer tema fattigdom. Ladda ner numret längre ner på den här sidan.

 Innehåll

 

 

  • Fattigdom i ett globalt perspektiv
   Stefan de Vylder

 

  • Mikrofinansiering – ineffektivt botemedel eller universalmedicin?
   Ranjula Bali Swain

 

  • Europeiska året för bekämpning av fattigdom
   Renate Minas

 

  • Inför morgondagens sociala Europa
   Hrvoje Kap och Joakim Palme 

 

  • Vem är fattig i Sverige?
   Björn Halleröd

 

  • Den fattige konsumenten
   Torbjörn Hjort

 

  • Fattigdom och brott – från förklaring till bortförklaring?
   Felipe Estrada och Anders Nilsson

 

  • Varför så tyst om framtidens genusordningar?
   Livia Johannesson

 


Ladda ner Framtider nr 1.2010.

De senaste årens nummer går att ladda ner som pdf-filer. Det går också bra att beställa äldre nummer.
Äldre nummer än 1 år tillbaka är gratis, för 5 ex eller fler tillkommer portokostnader.
Beställning