Trygg, stöttande, tillitsfull? Svenskarnas syn på socialförsäkringarna

Stefan Svallfors 2011

Underlagsrapport nr 4 till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04).

Sammanfattning

I den här rapporten behandlas svenskarnas åsikter om och tillit för socialförsäkringarna och välfärdsstaten. Av rapporten framgår att den upplevda riskutsattheten minskat jämfört med nittiotalet. Den nuvarande ekonomiska krisen har inte fått svenskarna att känna sig mer försörjningsmässigt utsatta. Förtroendet för välfärdstjänsterna stärks, medan det försvagas för socialförsäkringarna. Speciellt påtaglig är nedgången i förtroende för
sjukförsäkringen.

Stödet för kollektiv finansiering av socialförsäkringarna ökar, liksom den uppgivna viljan att själv betala skatt för angivna välfärdspolitiska ändamål. Misstänksamheten om att socialförsäkringarna
missbrukas minskar. Nu är det färre än någonsin som tror att många människor sjukskriver sig utan att vara sjuka, eller uppbär arbetslöshetsersättning fast de egentligen kunde få ett arbete. Skillnaderna mellan olika grupper när det gäller tilliten för försäkringarna har under senare tid ökat, medan skillnaderna tvärtom minskat när det
gäller synen på finansiering och misstänksamheten mot felutnyttjande.

Underlagsrapport nr 4 till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04).

Sammanfattning

I den här rapporten behandlas svenskarnas åsikter om och tillit för socialförsäkringarna och välfärdsstaten. Av rapporten framgår att den upplevda riskutsattheten minskat jämfört med nittiotalet. Den nuvarande ekonomiska krisen har inte fått svenskarna att känna sig mer försörjningsmässigt utsatta. Förtroendet för välfärdstjänsterna stärks, medan det försvagas för socialförsäkringarna. Speciellt påtaglig är nedgången i förtroende för
sjukförsäkringen.

Stödet för kollektiv finansiering av socialförsäkringarna ökar, liksom den uppgivna viljan att själv betala skatt för angivna välfärdspolitiska ändamål. Misstänksamheten om att socialförsäkringarna
missbrukas minskar. Nu är det färre än någonsin som tror att många människor sjukskriver sig utan att vara sjuka, eller uppbär arbetslöshetsersättning fast de egentligen kunde få ett arbete. Skillnaderna mellan olika grupper när det gäller tilliten för försäkringarna har under senare tid ökat, medan skillnaderna tvärtom minskat när det
gäller synen på finansiering och misstänksamheten mot felutnyttjande.