Long-term Care Insurance in Germany

Hildegard Theobald 2011

Arbetsrapport 2011 nr. 13

Hur kan vi organisera och finansiera äldreomsorgen i framtiden med en åldrande befolkning? Den tyska äldreomsorgsförsäkring som infördes 1995/96 utgör ett intressant alternativ. I denna arbetsrapport granskar professor Hildegard Theobald, gästforskare vid Institutet under 2011, hur det institutionella regelverket utvecklats. Hon analyserar också hur de olika finansieringsansatserna står i relation till de viktigaste politiska aktörerna och deras idéer.

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format: Arbetsrapport 2011 nr.13

 

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Arbetsrapport 2011 nr. 13

Hur kan vi organisera och finansiera äldreomsorgen i framtiden med en åldrande befolkning? Den tyska äldreomsorgsförsäkring som infördes 1995/96 utgör ett intressant alternativ. I denna arbetsrapport granskar professor Hildegard Theobald, gästforskare vid Institutet under 2011, hur det institutionella regelverket utvecklats. Hon analyserar också hur de olika finansieringsansatserna står i relation till de viktigaste politiska aktörerna och deras idéer.

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format: Arbetsrapport 2011 nr.13