Klimatetik och framtida generationer

Vad borde den nuvarande generationen göra åt klimatförändringarna när våra val inte bara påverkar hur framtida generationer kommer att leva utan också vilka och hur många människor som kommer att existera?

Den övergripande frågan för detta forskningsprogram är vad den nuvarande generationen borde göra åt klimatförändringarna givet att våra val inte bara påverkar livsvillkoren för framtida generationer utan också vilka och hur många människor som kommer att existera.

Upplyst beslutsfattande kring klimatförändringarna kräver inte bara att vi förstår naturvetenskapen utan även värden och normativa principer. Bör vi sträva efter en större eller mindre befolkning? Hur mycket ekologiskt utrymme och andra naturresurser bör vi spara åt personer som kommer att leva långt efter vår livstid? Frågor som dessa utgör en stor utmaning för våra vanliga teorier om etik och rättvisa eftersom de har utformats med en viss uppsättning samtida människor i åtanke. Dessa teorier ger ofta otydlig eller kontraintuitiv vägledning när det kommer till framtida människor, och resulterar inte sällan i paradoxer.

Forskningsprogrammet samlar en framstående grupp filosofer och samhällsvetare som tillsammans försöker förstå de värden och principer som reglerar relationerna mellan generationer. De undersöker olika problem inom populationsetiken och rättviseteorin, liksom hur krav på etik och rättvisa kan uppskattas i praktiken. Programmet undersöker också under vilka omständigheter människor i allmänhet bryr sig mer/mindre om framtida generationer och klimatförändringar, och när de är beredda att göra en uppoffring för deras skull.

Följ projektet på climateethics.se

Tidsplan

2018–2023

Projektledare

Gustaf Arrhenius VD och professor i praktisk filosofi
Krister Bykvist Professor i praktisk filosofi.
Göran Duus-Otterström Professor i statsvetenskap

Projektmedlemmar

Emil Andersson Fil. dr. i filosofi
Katharina Berndt Rasmussen Fil. dr. i filosofi
John Broome Emeritus White´s Professor i moralfilosofi
Karin Bäckstrand Professor i samhällsvetenskaplig forskning
Tim Campbell Fil. dr. i filosofi
Malcolm Fairbrother Professor i sociologi
Elizabeth Finneron-Burns Postdoktoral forskare i filosofi
Hilary Greaves Professor i filosofi
Johan E. Gustafsson Docent i praktisk filosofi
Anders Herlitz Docent i praktisk filosofi
Karim Jebari Fil. dr. i filosofi.
Martin Kolk Docent i demografi
Julia Mosquera Fil. dr. i filosofi
Wlodek Rabinowicz Seniorprofessor i praktisk filosofi
Melinda A. Roberts Professor i filosofi
Joe Roussos Fil. dr. i filosofi
Katie Steele Docent i filosofi
H. Orri Stefánsson Professor i praktisk filosofi
Olle Torpman Docent i filosofi
Stéphane Zuber Forskningsprofessor

Övriga projektmedlemmar

Finansiär

Riksbankens Jubileumsfond