Integration bland unga - en mångkulturell generation växer upp

Jonsson, Jan O. , Mood, Carina , Treuter, Georg | 2022

Utgiven av Makadam förlag, 292 sidor

Ladda ner boken

Sverige har, på bara ett par tre decennier, blivit ett multietniskt samhälle. Bland unga idag, som bygger framtidens Sverige, har mer än var fjärde utländsk bakgrund. Författarna till Integration bland unga har följt över 5 000 unga genom deras tonårsperiod till det tidiga vuxenlivet och låtit dem beskriva sina liv och levnadsvillkor i termer av skola, fritid, attityder, framtidsvisioner och mycket annat. Frågan om integration är ofta snävt inriktad på enskilda problem, som arbetslöshet eller brottslighet. Men integration är ett mångdimensionellt fenomen och i denna bok lyfts flera centrala dimensioner fram, bland annat utbildning, jobb, boende, vänskap och sociala band, samt religiositet, attityder och välbefinnande. Unga med utländsk bakgrund är, tvärtemot vad många tror, stora framtidsoptimister och har höga ambitioner när det gäller utbildning och karriär. Integrationen när det gäller högre utbildning går också snabbt, men unga med utländsk bakgrund löper samtidigt högre risk än andra att sakna gymnasieutbildning. Det är längre till integration när det gäller de sociala och kulturella dimensionerna, där religiositeten är en vattendelare. Här finns en tendens att underskatta de stora skillnaderna mellan rika sekulära demokratier som Sverige och de ofta socioekonomiskt utsatta och starkt religiösa samhällen som många unga och/eller deras föräldrar har sin bakgrund i. Integration är en fundamental fråga för landets framtid, men diskussionen präglas alltför ofta av politiska kontroverser och ideologiska låsningar. Integration bland unga ger en bred faktabas som kan bidra till en mer balanserad diskussion.

Jan O. Jonsson och Carina Mood är professorer i sociologi vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet och knutna till Institutet för framtidsstudier. Jonsson är även verksam vid Nuffield College i Oxford. Georg Treuter är forskningsassistent vid Institutet för social forskning i Stockholm och går en forskarutbildning i nationalekonomi vid Tinbergen Institute, Amsterdam.

Se en presentation av boken:

För att skicka efter boken, besök Makadams webbplats. Nedan kan du ladda ner den som pdf utan kostnad.

Du kan också finna information på webbplatsen ungasintegration.se

Här kan du ladda ner en sammanfattning på 10 sidor.

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Utgiven av Makadam förlag, 292 sidor

Ladda ner boken

Sverige har, på bara ett par tre decennier, blivit ett multietniskt samhälle. Bland unga idag, som bygger framtidens Sverige, har mer än var fjärde utländsk bakgrund. Författarna till Integration bland unga har följt över 5 000 unga genom deras tonårsperiod till det tidiga vuxenlivet och låtit dem beskriva sina liv och levnadsvillkor i termer av skola, fritid, attityder, framtidsvisioner och mycket annat. Frågan om integration är ofta snävt inriktad på enskilda problem, som arbetslöshet eller brottslighet. Men integration är ett mångdimensionellt fenomen och i denna bok lyfts flera centrala dimensioner fram, bland annat utbildning, jobb, boende, vänskap och sociala band, samt religiositet, attityder och välbefinnande. Unga med utländsk bakgrund är, tvärtemot vad många tror, stora framtidsoptimister och har höga ambitioner när det gäller utbildning och karriär. Integrationen när det gäller högre utbildning går också snabbt, men unga med utländsk bakgrund löper samtidigt högre risk än andra att sakna gymnasieutbildning. Det är längre till integration när det gäller de sociala och kulturella dimensionerna, där religiositeten är en vattendelare. Här finns en tendens att underskatta de stora skillnaderna mellan rika sekulära demokratier som Sverige och de ofta socioekonomiskt utsatta och starkt religiösa samhällen som många unga och/eller deras föräldrar har sin bakgrund i. Integration är en fundamental fråga för landets framtid, men diskussionen präglas alltför ofta av politiska kontroverser och ideologiska låsningar. Integration bland unga ger en bred faktabas som kan bidra till en mer balanserad diskussion.

Jan O. Jonsson och Carina Mood är professorer i sociologi vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet och knutna till Institutet för framtidsstudier. Jonsson är även verksam vid Nuffield College i Oxford. Georg Treuter är forskningsassistent vid Institutet för social forskning i Stockholm och går en forskarutbildning i nationalekonomi vid Tinbergen Institute, Amsterdam.

Se en presentation av boken:

För att skicka efter boken, besök Makadams webbplats. Nedan kan du ladda ner den som pdf utan kostnad.

Du kan också finna information på webbplatsen ungasintegration.se

Här kan du ladda ner en sammanfattning på 10 sidor.