Fosterbarn i tid och rum

Johanna Sköld och Inger Söderlind med bidrag av Ann-Sofie Bergman. 2014

Fosterbarn i tid och rum. Lokal och regional variation i svensk fosterbarnsvård cirka 1850–2000.

Fosterbarn är och har länge varit den vanligaste lösningen för barn som inte kan eller anses kunna bo hos sina biologiska föräldrar. I denna bok ges en bred översikt över drygt hundra års fosterbarnsvård i Sverige, från mitten av 1800-talet till idag.

Boken beskriver hur fosterbarnsvården organiserats och hur relationen mellan nationell lagstiftning och lokal praktik sett ut. Författarna tar bland annat upp privat fosterbarnsvård, fosterbarnens geografiska spridning och hur tillsyn och ikontroll fungerat. De visar på såväl kontinuitet som förändringar inom fosterbarnsvården och lyfter fram samhällsförändringar som på olika sätt påverkat fosterbarnsvården.

Boken är utgiven på Carlsson Bokförlag med bidrag från Institutet för Framtidsstudier.

Fosterbarn i tid och rum. Lokal och regional variation i svensk fosterbarnsvård cirka 1850–2000.

Fosterbarn är och har länge varit den vanligaste lösningen för barn som inte kan eller anses kunna bo hos sina biologiska föräldrar. I denna bok ges en bred översikt över drygt hundra års fosterbarnsvård i Sverige, från mitten av 1800-talet till idag.

Boken beskriver hur fosterbarnsvården organiserats och hur relationen mellan nationell lagstiftning och lokal praktik sett ut. Författarna tar bland annat upp privat fosterbarnsvård, fosterbarnens geografiska spridning och hur tillsyn och ikontroll fungerat. De visar på såväl kontinuitet som förändringar inom fosterbarnsvården och lyfter fram samhällsförändringar som på olika sätt påverkat fosterbarnsvården.

Boken är utgiven på Carlsson Bokförlag med bidrag från Institutet för Framtidsstudier.