Böcker

Frivillig barnlöshet

Kristina Engwall, Helen Peterson 2010

Läs mer

The Frontiers of Sociology

P. Hedström, B. Wittrock 2009

Läs mer

Barn, barndom och föräldraskap

A-M. Markström, M. Simonsson, I. Söderlind, E. Änggård 2009

Läs mer

Fertility decisions – simulation in an agent-based model (IFSIM)

E Baroni, D Hallberg M Eklöf, T Lindh, J Žamac 2009

Läs mer

Barndom och arbete

Ingrid Söderlind, Kristina Engwall 2008

Läs mer

Kvantitativa metoder

Edling, Christofer , Peter Hedström | 2003

Läs mer