Klimat och moral. Nio tankar om hettan

Linton, Magnus , Jebari, Karim , Broome, John , Tersman, Folke , Mosquera, Julia , Duus-Otterström, Göran , Campbell, Tim Andersson, Jenny, Westholm, Erik & Anna-Maria Hällgren | 2021

Utgiven av Natur & Kultur. Magnus Linton (red).

Extremväder och förstörda ekosystem destabiliserar idag samhällen i hela världen, medan den nu levande mänsklighetens moraliska skuld för utebliven handling växer. Men vem bär egentligen ansvar för klimatkrisens uppkomst och lösning? Och kan en skärpt förståelse av tid, art, risk, psyke, skada, plikt, resurs, lån, värde, befolkning, demokrati och framtid förbättra de historiskt nödvändiga beslut som inte blir mindre viktiga för att osäkerheten ökar?

I den här boken skriver forskare - de flesta filosofer vid Institutet för framtidsstudiers program Klimatetik och framtida generationer - om krisens moraliska dilemman, historiska möjligheter och ofrånkomliga påbud. Är individuellt meningslösa handlingar kollektivt meningsfulla? Vad är framtiden? Räcker tiden till för demokrati? Bör du låta bli att skaffa barn?

1. Inledning: Etik och estetik i krisens utveckling av Magnus Linton
2. Förändringens hastighet - kan och bör vi köpa tid? av Karim Jebari
3. Att beskatta framtidens människor - klimatbanken och den värdelösa moralen av John Broome
4. Kris och kunskap - framtiden som slagfält av Jenny Andersson och Erik Westholm
5. Folkstyre vs upphettning - räcker tiden till för demokrati? av Folke Tersman
6. Djuren och vi - om storlekens betydelse av Julia Mosquera
7. Mitt ansvar - värmen och pliktens långa rötter av Göran Duus-Otterström
8. Geologisk depression - konsten, rytmen, våldet av Anna-Maria Hällgren
9. Ha eller inte ha barn - om konsumtionsarvets moraliska tyngd av Timothy Campbell

 

Utgiven av Natur & Kultur. Magnus Linton (red).

Extremväder och förstörda ekosystem destabiliserar idag samhällen i hela världen, medan den nu levande mänsklighetens moraliska skuld för utebliven handling växer. Men vem bär egentligen ansvar för klimatkrisens uppkomst och lösning? Och kan en skärpt förståelse av tid, art, risk, psyke, skada, plikt, resurs, lån, värde, befolkning, demokrati och framtid förbättra de historiskt nödvändiga beslut som inte blir mindre viktiga för att osäkerheten ökar?

I den här boken skriver forskare - de flesta filosofer vid Institutet för framtidsstudiers program Klimatetik och framtida generationer - om krisens moraliska dilemman, historiska möjligheter och ofrånkomliga påbud. Är individuellt meningslösa handlingar kollektivt meningsfulla? Vad är framtiden? Räcker tiden till för demokrati? Bör du låta bli att skaffa barn?

1. Inledning: Etik och estetik i krisens utveckling av Magnus Linton
2. Förändringens hastighet - kan och bör vi köpa tid? av Karim Jebari
3. Att beskatta framtidens människor - klimatbanken och den värdelösa moralen av John Broome
4. Kris och kunskap - framtiden som slagfält av Jenny Andersson och Erik Westholm
5. Folkstyre vs upphettning - räcker tiden till för demokrati? av Folke Tersman
6. Djuren och vi - om storlekens betydelse av Julia Mosquera
7. Mitt ansvar - värmen och pliktens långa rötter av Göran Duus-Otterström
8. Geologisk depression - konsten, rytmen, våldet av Anna-Maria Hällgren
9. Ha eller inte ha barn - om konsumtionsarvets moraliska tyngd av Timothy Campbell