På spaning efter etik. Etisk kompetens och ansvarstagande för ledning och styrning av hälso- och sjukvården.

Publikationsår: 2018

Falkenström, Erica & Anna T. Höglund

Appell Förlag. Flexoband. 352 s.

Politiker, tjänstemän och vårdgivarnas direktörer har ett stort inflytande över hälso- och sjukvårdens villkor och möjligheter att fungera i praktiken. Hur ser de på sitt etiska ansvar? Och vilken etisk kompetens behövs för ledning och styrning av vården på landstingsnivå?

Läs mer om boken: På spaning efter etik

Publikationsår: 2018

Falkenström, Erica , & Anna T. Höglund

Appell Förlag. Flexoband. 352 s.

Politiker, tjänstemän och vårdgivarnas direktörer har ett stort inflytande över hälso- och sjukvårdens villkor och möjligheter att fungera i praktiken. Hur ser de på sitt etiska ansvar? Och vilken etisk kompetens behövs för ledning och styrning av vården på landstingsnivå?

Läs mer om boken: På spaning efter etik