På spaning efter etik. Etisk kompetens och ansvarstagande för ledning och styrning av hälso- och sjukvården.

Falkenström, Erica & Anna T. Höglund | 2018

Appell Förlag. Flexoband. 352 s.

Politiker, tjänstemän och vårdgivarnas direktörer har ett stort inflytande över hälso- och sjukvårdens villkor och möjligheter att fungera i praktiken. Hur ser de på sitt etiska ansvar? Och vilken etisk kompetens behövs för ledning och styrning av vården på landstingsnivå?

Läs mer om boken: På spaning efter etik

Appell Förlag. Flexoband. 352 s.

Politiker, tjänstemän och vårdgivarnas direktörer har ett stort inflytande över hälso- och sjukvårdens villkor och möjligheter att fungera i praktiken. Hur ser de på sitt etiska ansvar? Och vilken etisk kompetens behövs för ledning och styrning av vården på landstingsnivå?

Läs mer om boken: På spaning efter etik