Makt utan mandat. De policyprofessionella i svensk politik

Svallfors, Stefan , Christina Garsten, Bo Rothstein | 2015

Antalet personer som är anställda för att bedriva politik utan att själva vara förtroendevalda s.k. policyprofessionella, har ökat kraftigt under de senaste decennierna i Sverige. Vilka är de? Vad vill de?

Boken "Makt utan mandat" handlar om bland andra politiskt sakkunniga, politiska sekreterare, pressekreterare, PR-konsulter och utredare på fackförbund och tankesmedjor. Det är en grupp människor som har ökat kraftigt i antal under de senaste decennierna och vars inflytande också har ökat markant.

"Makt utan mandat" syftar på att det är mycket oklart på vilka grunder som denna grupp utövar politisk makt och inflytande. Analysen bygger på ett omfattande och unikt intervjumaterial samt en kartläggning av denna växande och för de flesta människor osynliga grupp politiska aktörer.

Makt utan mandat, ISBN 978-91-7504-282-4, 103 s. säljs på Dialogos förlag.

Antalet personer som är anställda för att bedriva politik utan att själva vara förtroendevalda s.k. policyprofessionella, har ökat kraftigt under de senaste decennierna i Sverige. Vilka är de? Vad vill de?

Boken "Makt utan mandat" handlar om bland andra politiskt sakkunniga, politiska sekreterare, pressekreterare, PR-konsulter och utredare på fackförbund och tankesmedjor. Det är en grupp människor som har ökat kraftigt i antal under de senaste decennierna och vars inflytande också har ökat markant.

"Makt utan mandat" syftar på att det är mycket oklart på vilka grunder som denna grupp utövar politisk makt och inflytande. Analysen bygger på ett omfattande och unikt intervjumaterial samt en kartläggning av denna växande och för de flesta människor osynliga grupp politiska aktörer.

Makt utan mandat, ISBN 978-91-7504-282-4, 103 s. säljs på Dialogos förlag.

Relaterat material