AI och makten över besluten. Vad alla borde veta om algoritmer i offentlig sektor

Fjaestad, Maja , Jebari, Karim | 2024

220 s. Volante.

Allt fler offentliga beslut fattas av algoritmer. Automatiserade processer kan avgöra vilken skola du hamnar i, vad du ska få för vård och om du har rätt till bidrag eller inte. Beslut som är avgörande för ditt liv och din hälsa. Denna antologi samlar texter som lyfter vår blick mot vad som händer när vi låter algoritmer ta offentliga beslut: Vad blir nytt när AI införlivas i samhällskroppen? På vilket sätt påverkar till synes små steg helheten? Och hur kan vi få en fungerande insyn i den automatiserade beslutsprocessen om det ens går? Är det rimligt att offentliga aktörer enskilt ska uppfinna egna lösningar, när de har liknande behov? Hur säkerställer vi att systemen som implementeras inte blir dyra och dåliga? Och kommer en medborgare kunna överklaga ett beslut taget av en digitaliserad förvaltning?

AI & makten över besluten tar upp exempel på allvarliga fel som uppstått till följd av automatiserade beslutsprocesser men också den verkliga potentialen om vi säkerställer hållbara lösningar och vägar framåt mot dessa. Maja Fjaestad och Simon Vinge är redaktörer för denna antologi. Maja Fjaestad är docent i teknikhistoria, affilierad forskare vid Institutet för Framtidsstudier och expertkoordinator vid Centrum för Hälsokriser vid Karolinska Institutet. Simon Vinge är chefsekonom på Akademikerförbundet SSR, som länge engagerat sig i de algoritmer som allt mer styr beslutsfattandet och arbetets innehåll inom offentlig sektor.

Innehåll

Charlotta Kronblad: Algoritmisk orättvisa Göteborgs felkodade algoritm för skolplaceringar
Johan Hirschfeldt: Algoritmer och sociala bidragssystem: två nationella skandaler
Marcus Matteby: Om ett ministerbesök, intraprenörer och kommunala perspektiv: en uppgörelse
Marcin de Kaminski: Digitala hot och risker som formativ ledstjärna
Ulrika Björkstén: Vetenskapsjournalistikens algoritmer före och under covid-19-pandemin
Nasim Farrokhnia: Algoritmer i vården: hot eller möjlighet för profession och patient?
Fia Ewald: Vem tjänar algoritmerna? Ett maktperspektiv på digitalisering
Stefan Larsson: Om juridisk fixering och flexibilitet den europeiska AI-förordningen och generativ AI
Cecilia Magnusson Sjöberg: Algoritmerna och rättssäkerheten juridik, administration och teknik måste väga lika
Jacob Dexe: Transparensproblemet: Att förklara en algoritm
Karim Jebari: Artificiell intelligens och offentlig rättfärdighet

 

220 s. Volante.

Allt fler offentliga beslut fattas av algoritmer. Automatiserade processer kan avgöra vilken skola du hamnar i, vad du ska få för vård och om du har rätt till bidrag eller inte. Beslut som är avgörande för ditt liv och din hälsa. Denna antologi samlar texter som lyfter vår blick mot vad som händer när vi låter algoritmer ta offentliga beslut: Vad blir nytt när AI införlivas i samhällskroppen? På vilket sätt påverkar till synes små steg helheten? Och hur kan vi få en fungerande insyn i den automatiserade beslutsprocessen om det ens går? Är det rimligt att offentliga aktörer enskilt ska uppfinna egna lösningar, när de har liknande behov? Hur säkerställer vi att systemen som implementeras inte blir dyra och dåliga? Och kommer en medborgare kunna överklaga ett beslut taget av en digitaliserad förvaltning?

AI & makten över besluten tar upp exempel på allvarliga fel som uppstått till följd av automatiserade beslutsprocesser men också den verkliga potentialen om vi säkerställer hållbara lösningar och vägar framåt mot dessa. Maja Fjaestad och Simon Vinge är redaktörer för denna antologi. Maja Fjaestad är docent i teknikhistoria, affilierad forskare vid Institutet för Framtidsstudier och expertkoordinator vid Centrum för Hälsokriser vid Karolinska Institutet. Simon Vinge är chefsekonom på Akademikerförbundet SSR, som länge engagerat sig i de algoritmer som allt mer styr beslutsfattandet och arbetets innehåll inom offentlig sektor.

Innehåll

Charlotta Kronblad: Algoritmisk orättvisa Göteborgs felkodade algoritm för skolplaceringar
Johan Hirschfeldt: Algoritmer och sociala bidragssystem: två nationella skandaler
Marcus Matteby: Om ett ministerbesök, intraprenörer och kommunala perspektiv: en uppgörelse
Marcin de Kaminski: Digitala hot och risker som formativ ledstjärna
Ulrika Björkstén: Vetenskapsjournalistikens algoritmer före och under covid-19-pandemin
Nasim Farrokhnia: Algoritmer i vården: hot eller möjlighet för profession och patient?
Fia Ewald: Vem tjänar algoritmerna? Ett maktperspektiv på digitalisering
Stefan Larsson: Om juridisk fixering och flexibilitet den europeiska AI-förordningen och generativ AI
Cecilia Magnusson Sjöberg: Algoritmerna och rättssäkerheten juridik, administration och teknik måste väga lika
Jacob Dexe: Transparensproblemet: Att förklara en algoritm
Karim Jebari: Artificiell intelligens och offentlig rättfärdighet