Klimatetik: Rättvisa, Politik och Individens Ansvar

Duus-Otterström, Göran , Brülde, Bengt | 2015

Stockholm: Thales, 319 sidor, ISBN: 9789172350991.

Den här boken handlar om de etiska utmaningar som klimathotet ger upphov till. Den presenterar och bidrar till den internationella etiska och politisk-filosofiska diskussionen av dessa frågor.

Boken kräver inga förkunskaper i vare sig internationell politik eller moralfilosofi. Den riktar sig till var och en som vill fördjupa sina kunskaper och sitt tänkande kring mänsklighetens kanske största utmaning och lämpar sig även som kurslitteratur.

Mer information om boken Klimatetik.

 

 

Stockholm: Thales, 319 sidor, ISBN: 9789172350991.

Den här boken handlar om de etiska utmaningar som klimathotet ger upphov till. Den presenterar och bidrar till den internationella etiska och politisk-filosofiska diskussionen av dessa frågor.

Boken kräver inga förkunskaper i vare sig internationell politik eller moralfilosofi. Den riktar sig till var och en som vill fördjupa sina kunskaper och sitt tänkande kring mänsklighetens kanske största utmaning och lämpar sig även som kurslitteratur.

Mer information om boken Klimatetik.

 

 

Relaterat material