Ett manifest för sociala framsteg. Idéer för ett bättre samhälle

Marc Fleurbaey, Olivier Bouin, Marie-Laure Salles-Djelic, Ravi Kanbur, Helga Nowotny, Elisa Reis 2018

I den tid då många har förlorat hoppet om en ljusare framtid, bland konflikter, terrorism, miljöförstörelse, ekonomisk ojämlikhet och nedmontering av demokratin, föreslår författarna till den här vackert skrivna boken hur vi kan ompröva och reformera våra nyckelinstitutioner; marknader, företag, välfärdspolitik, demokratiska processer och transnationell styrning, för att skapa bättre samhällen baserade på kärnprinciper för mänsklig värdighet, hållbarhet och rättvisa.

Denna vision bygger på 300 forskares gemensamma arbete i International Panel on Social Progress (IPSP). Dessa forskare har granskat alla möjliga former av långsiktig samhällsförändring och sammanställt sina kunskaper om de principer och metoder som finns tillgängliga idag för att förbättra våra moderna samhällens viktigaste institutioner. Det övergripande budskapet är att en ljusare framtid absolut är möjlig.

I detta manifest presenteras några av deras slutsatser tillsammans med en vision om hur vi kan agera för ett bättre samhälle. 

Beställ boken
Boken är slutsåld.

Det engelska originalet finns att köpa via Cambridge University Press.

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

I den tid då många har förlorat hoppet om en ljusare framtid, bland konflikter, terrorism, miljöförstörelse, ekonomisk ojämlikhet och nedmontering av demokratin, föreslår författarna till den här vackert skrivna boken hur vi kan ompröva och reformera våra nyckelinstitutioner; marknader, företag, välfärdspolitik, demokratiska processer och transnationell styrning, för att skapa bättre samhällen baserade på kärnprinciper för mänsklig värdighet, hållbarhet och rättvisa.

Denna vision bygger på 300 forskares gemensamma arbete i International Panel on Social Progress (IPSP). Dessa forskare har granskat alla möjliga former av långsiktig samhällsförändring och sammanställt sina kunskaper om de principer och metoder som finns tillgängliga idag för att förbättra våra moderna samhällens viktigaste institutioner. Det övergripande budskapet är att en ljusare framtid absolut är möjlig.

I detta manifest presenteras några av deras slutsatser tillsammans med en vision om hur vi kan agera för ett bättre samhälle. 

Beställ boken
Boken är slutsåld.

Det engelska originalet finns att köpa via Cambridge University Press.