Ett manifest för sociala framsteg. Idéer för ett bättre samhälle

Publikationsår: 2018

Marc Fleurbaey, Olivier Bouin, Marie-Laure Salles-Djelic, Ravi Kanbur, Helga Nowotny, Elisa Reis

I den tid då många har förlorat hoppet om en ljusare framtid, bland konflikter, terrorism, miljöförstörelse, ekonomisk ojämlikhet och nedmontering av demokratin, föreslår författarna till den här vackert skrivna boken hur vi kan ompröva och reformera våra nyckelinstitutioner; marknader, företag, välfärdspolitik, demokratiska processer och transnationell styrning, för att skapa bättre samhällen baserade på kärnprinciper för mänsklig värdighet, hållbarhet och rättvisa.

Denna vision bygger på 300 forskares gemensamma arbete i International Panel on Social Progress (IPSP). Dessa forskare har granskat alla möjliga former av långsiktig samhällsförändring och sammanställt sina kunskaper om de principer och metoder som finns tillgängliga idag för att förbättra våra moderna samhällens viktigaste institutioner. Det övergripande budskapet är att en ljusare framtid absolut är möjlig.

I detta manifest presenteras några av deras slutsatser tillsammans med en vision om hur vi kan agera för ett bättre samhälle. 

Det engelska originalet finns att köpa via Cambridge University Press.

Den tryckta verisonen är tyvärr slut. En ny upplaga planeras till början av 2019.

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Publikationsår: 2018

Marc Fleurbaey, Olivier Bouin, Marie-Laure Salles-Djelic, Ravi Kanbur, Helga Nowotny, Elisa Reis

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

I den tid då många har förlorat hoppet om en ljusare framtid, bland konflikter, terrorism, miljöförstörelse, ekonomisk ojämlikhet och nedmontering av demokratin, föreslår författarna till den här vackert skrivna boken hur vi kan ompröva och reformera våra nyckelinstitutioner; marknader, företag, välfärdspolitik, demokratiska processer och transnationell styrning, för att skapa bättre samhällen baserade på kärnprinciper för mänsklig värdighet, hållbarhet och rättvisa.

Denna vision bygger på 300 forskares gemensamma arbete i International Panel on Social Progress (IPSP). Dessa forskare har granskat alla möjliga former av långsiktig samhällsförändring och sammanställt sina kunskaper om de principer och metoder som finns tillgängliga idag för att förbättra våra moderna samhällens viktigaste institutioner. Det övergripande budskapet är att en ljusare framtid absolut är möjlig.

I detta manifest presenteras några av deras slutsatser tillsammans med en vision om hur vi kan agera för ett bättre samhälle. 

Det engelska originalet finns att köpa via Cambridge University Press.

Den tryckta verisonen är tyvärr slut. En ny upplaga planeras till början av 2019.