Bli klar i tid och må bra på vägen: Handbok för doktorander

Burman, Åsa | 2017

Natur & Kultur.

Att doktorera är en dröm för många – men det är också ett ensamt och stressigt arbete. Bland Sveriges
17 000 doktorander är sjukskrivningstalen höga och avhandlingsarbetet tar ofta längre tid än planerat.

I denna handbok för doktorander presenteras handfasta tekniker och förhållningssätt som ger hjälp med både akademisk produktivitet och stresshantering. Genom att kombinera produktivitetstekniker från University of California, Berkeley och näringslivet med stressforskning vill Åsa Burman ge fler doktorander möjlighet att bli klara med sina avhandlingar i tid – och må bra på vägen.

Till Natur & Kultur för mer information om boken Bli klar i tid och må bra på vägen.

Natur & Kultur.

Att doktorera är en dröm för många – men det är också ett ensamt och stressigt arbete. Bland Sveriges
17 000 doktorander är sjukskrivningstalen höga och avhandlingsarbetet tar ofta längre tid än planerat.

I denna handbok för doktorander presenteras handfasta tekniker och förhållningssätt som ger hjälp med både akademisk produktivitet och stresshantering. Genom att kombinera produktivitetstekniker från University of California, Berkeley och näringslivet med stressforskning vill Åsa Burman ge fler doktorander möjlighet att bli klara med sina avhandlingar i tid – och må bra på vägen.

Till Natur & Kultur för mer information om boken Bli klar i tid och må bra på vägen.

Relaterat material