Basinkomstens nya våg - Lärdomar från medborgarlönsexperiment i välfärdsstater

Birnbaum, Simon; De Wispelaere, Jurgen; van der Veen, Robert, Halmetoja, Antti; Pulkka, Ville-Veikko | 2020

Tanken på en villkorslös grundersättning för samhällets alla medlemmar har diskuterats av och till sedan 1700-talet men under senare år har förslag om basinkomst fått en spridning som aldrig tidigare i historien. 2020 års pandemi och lamslagning av världsekonomin har dessutom gett basinkomst förnyad aktualitet. Ett viktigt inslag i denna nya våg av intresse är en rad experiment i olika delar av världen med sikte på att sprida ljus över några av de konfliktfyllda frågorna kring basinkomst. I den här rapporten analyserar ledande basinkomstforskare medborgarlönsexperiment i Finland och Nederländerna och undersöker vad dessa kan säga oss om vilka konsekvenser en basinkomst skulle få i avancerade välfärdsstater. Rapporten tecknar en bild av de politiska processer som ledde fram till experimenten och belyser i vilken mån dessa och liknande experiment kan klargöra hur en basinkomst skulle påverka samhället. Varför har dessa experiment genom-förts? Vilka vetenskapliga och politiska lärdomar finns att dra? Och vad – om något – kan de säga oss om basinkomstens önskvärdhet och genomförbarhet?

Ladda ner hela publikationen genom att klicka på knappen nedan. Den kommer inom kort att finnas att köpa i tryckt version. Är du intresserad av att köpa en tryckt version, mejla till [email protected].

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Tanken på en villkorslös grundersättning för samhällets alla medlemmar har diskuterats av och till sedan 1700-talet men under senare år har förslag om basinkomst fått en spridning som aldrig tidigare i historien. 2020 års pandemi och lamslagning av världsekonomin har dessutom gett basinkomst förnyad aktualitet. Ett viktigt inslag i denna nya våg av intresse är en rad experiment i olika delar av världen med sikte på att sprida ljus över några av de konfliktfyllda frågorna kring basinkomst. I den här rapporten analyserar ledande basinkomstforskare medborgarlönsexperiment i Finland och Nederländerna och undersöker vad dessa kan säga oss om vilka konsekvenser en basinkomst skulle få i avancerade välfärdsstater. Rapporten tecknar en bild av de politiska processer som ledde fram till experimenten och belyser i vilken mån dessa och liknande experiment kan klargöra hur en basinkomst skulle påverka samhället. Varför har dessa experiment genom-förts? Vilka vetenskapliga och politiska lärdomar finns att dra? Och vad – om något – kan de säga oss om basinkomstens önskvärdhet och genomförbarhet?

Ladda ner hela publikationen genom att klicka på knappen nedan. Den kommer inom kort att finnas att köpa i tryckt version. Är du intresserad av att köpa en tryckt version, mejla till [email protected].