Äckel. Smitta, synd, samhälle

Lindenfors, Patrik | 2023

Ordfront förlag

Abstract

Äckel är det som gör att vi undviker rutten mat och människor som snyter sig i bordsduken. En till synes enkel känsla - som spelat en avgörande roll både för människans överlevnad och för att forma våra samhällen.

Men känslor av avsky och avsmak berättar också för oss om rätt och fel - och etablerar en emotionell skiljelinje mellan "oss" och "dem". Äckel har på så sätt kunnat utnyttjas med förskräckande framgång i samband med mänsklighetens allra mest fruktansvärda brott.

I Äckel undersöker evolutionsbiologen Patrik Lindenfors gränslandet mellan vår känslomässiga intuition och vår moral, och hur en emotion har kunnat forma allt från marknader till religioner och vår tids politiska debatt. För att förstå oss själva är det nödvändigt att granska hur våra äckelkänslor fungerar och hur de kan exploateras.

Ordfront förlag

Abstract

Äckel är det som gör att vi undviker rutten mat och människor som snyter sig i bordsduken. En till synes enkel känsla - som spelat en avgörande roll både för människans överlevnad och för att forma våra samhällen.

Men känslor av avsky och avsmak berättar också för oss om rätt och fel - och etablerar en emotionell skiljelinje mellan "oss" och "dem". Äckel har på så sätt kunnat utnyttjas med förskräckande framgång i samband med mänsklighetens allra mest fruktansvärda brott.

I Äckel undersöker evolutionsbiologen Patrik Lindenfors gränslandet mellan vår känslomässiga intuition och vår moral, och hur en emotion har kunnat forma allt från marknader till religioner och vår tids politiska debatt. För att förstå oss själva är det nödvändigt att granska hur våra äckelkänslor fungerar och hur de kan exploateras.