Introduktion till kriminologi 1 - Brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker

Carlsson, Christoffer & Jerzy Sarnecki | 2020

Studentlitteratur 

Varför straffar vi narkotika- men inte alkoholbruk? Begås det fler mord i Sverige i dag än på 1500-talet? Hur ser sambandet mellan fattigdom och brottslighet ut? Kan man bli kriminell på grund av skador på vissa delar av hjärnan? Varför har brottsligheten ökat i Sverige men inte i Japan? Går det att förstå orsaker till folkmord?

Det är några av de många viktiga frågor som berörs i denna upp skattade introduktion till kriminologi. Och svaren är ofta betydligt mer komplexa än man kan få intryck av i den allmänna debatten om brott och straff.

Läs mer

Studentlitteratur 

Varför straffar vi narkotika- men inte alkoholbruk? Begås det fler mord i Sverige i dag än på 1500-talet? Hur ser sambandet mellan fattigdom och brottslighet ut? Kan man bli kriminell på grund av skador på vissa delar av hjärnan? Varför har brottsligheten ökat i Sverige men inte i Japan? Går det att förstå orsaker till folkmord?

Det är några av de många viktiga frågor som berörs i denna upp skattade introduktion till kriminologi. Och svaren är ofta betydligt mer komplexa än man kan få intryck av i den allmänna debatten om brott och straff.

Läs mer