Våldets sociala dimensioner

Edling, Christofer & Amir Rostami (red.) | 2016

Studentlitteratur AB, Lund, 259 sidor, ISBN:9789144115085

Med den här boken önskar författarna ge ökad kunskap om fysiska våldsfenomen som associeras med extremism, terrorism och organiserad brottslighet genom att kombinera insikter från flera discipliner och olika empiriska studier.

Kapitlen spänner över våld inbäddat i vardagsrelationer till våldsamma organisationer, där våldet är en definierande resurs. Våld ställs i relation till människors behov av socialt sammanhang och tillhörighet och individens strävan efter att normalisera, rättfärdiga och tillskriva våldet mening.

Boken bygger på författarnas egen forskning inom ämnena sociologi, kriminologi, psykologi, religionsvetenskap, statsvetenskap, socialantropologi och teologi och vänder sig till studerande i främst samhällsvetenskap, humaniora och teologi. Den är också lämplig för dem som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med våldsproblematik såsom poliser, socionomer och lärare men även beslutsfattare och politiker.

Studentlitteratur AB, Lund, 259 sidor, ISBN:9789144115085

Med den här boken önskar författarna ge ökad kunskap om fysiska våldsfenomen som associeras med extremism, terrorism och organiserad brottslighet genom att kombinera insikter från flera discipliner och olika empiriska studier.

Kapitlen spänner över våld inbäddat i vardagsrelationer till våldsamma organisationer, där våldet är en definierande resurs. Våld ställs i relation till människors behov av socialt sammanhang och tillhörighet och individens strävan efter att normalisera, rättfärdiga och tillskriva våldet mening.

Boken bygger på författarnas egen forskning inom ämnena sociologi, kriminologi, psykologi, religionsvetenskap, statsvetenskap, socialantropologi och teologi och vänder sig till studerande i främst samhällsvetenskap, humaniora och teologi. Den är också lämplig för dem som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med våldsproblematik såsom poliser, socionomer och lärare men även beslutsfattare och politiker.

Relaterat material